menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Neue Schule Athen

Neue Schule Athen

«Με τη Σαντάκο στην καρδιά και στο μυαλό, πετούν οι γερανοί στον ουρανό και μήνυμα για παγκόσμια ειρήνη στέλνουν ηχηρό».

Πέρα από τον προφανή διδακτικό στόχο της επεξεργασίας του κειμένου «Η πτήση των γερανών» και των συνοδευτικών ερωτήσεων κατανόησης από το Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας, με το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας επιδιώκεται: α η διασύνδεση του κεντρικού θέματος του κειμένου με έναν από τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και β. η βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της Ειρήνης για την ευημερία των λαών και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία, το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας αξιοποιεί την προσέγγιση της αλληλοδιδασκαλίας υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, αναδεικνύοντας παράλληλα τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου για τη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: α. την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών τάξεων, β. την αβίαστη μάθηση μέσα σε ένα ποιοτικότερο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και γ. την καλλιέργεια ενός γενικότερου πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας στο ευρύτερο πλαίσιο των δρώμενων της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας.

Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας υλοποιήθηκε συνολικά σε 4 φάσεις. Αποτέλεσε συνέχεια σχεδίου εργασίας με τίτλο «Ιαπωνία και πολιτισμοί της Ανατολής», η επεξεργασία του οποίου είχε προηγηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης, με έμφαση σε στοιχεία γεωγραφίας και πολιτισμού (βλ. παρουσίαση διαφανειών[1], διαφάνεια[2] 3).

Στην αρχική φάση του σεναρίου έγινε επεξεργασία του κειμένου «Η πτήση των γερανών» από το Βιβλίο Μαθητή Γλώσσας της Γ’ τάξης (βλ. Π.Δ., διαφ.4) και των συνοδευτικών ερωτήσεων κατανόησης. Παράλληλα, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης επεξεργάστηκαν Φύλλο εργασίας  με διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος του Γιάννη Ρίτσου «Οι γερανοί» και επιπλέον δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου (βλ. Π.Δ., διαφ.5).

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση του σεναρίου διδασκαλίας και με έναυσμα το κεντρικό θέμα του κειμένου (τον θάνατο της μικρής Σαντάκο Σασάκι από τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας), μαθητές και μαθήτριες της Ε’ τάξης ανέλαβαν σε ομάδες εργασίας να συγκεντρώσουν πληροφορίες α. για το Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα και β. για το Μνημείο Ειρήνης των Παιδιών.  Ακολούθως, τα αρχεία παρουσίασης διαφανειών που διαμορφώθηκαν, παρουσιάστηκαν στους μαθητές των δύο τμημάτων της Γ’ τάξης, ενώ τις παρουσιάσεις ακολούθησαν ερωτήσεις και προβληματισμοί, που έδωσαν τη δυνατότητα συζήτησης και ουσιαστικής διδακτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών και των δύο τάξεων. Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις παρουσιάσεις των μαθητών έχουν συμπεριληφθεί στο συνημμένο αρχείο παρουσίασης διαφανειών (βλ. Π.Δ., διαφ.6 και 7).

Στη συνέχεια, στην τρίτη φάση του σεναρίου διδασκαλίας και αξιοποιώντας την επεξεργασία του ποιήματος «Οι γερανοί», μαθητές της Ε’ τάξης συνεργάστηκαν με μαθητές της Γ’ τάξης για να αποδώσουν εικαστικά το ποίημα, είτε συνδέοντάς το με την ιστορία της μικρής Σαντάκο, είτε δίνοντάς του μια συνολικότερη και ευρύτερη διάσταση με έμφαση στην παγκόσμια και διαχρονική αξία της Ειρήνης. Μερικές από τις συνεργατικές εικαστικές δημιουργίες των παιδιών έχουν συμπεριληφθεί στην παρουσίαση διαφανειών (διαφ. 8 έως 15).

Ο προβληματισμός των παιδιών σχετικά με τις τραγικές συνέπειες του πολέμου σε παγκόσμιο επίπεδο και η συνειδητοποίηση της υπέρτατης αξίας της διατήρησης και προάσπισης της ειρήνης μεταξύ των λαών αποτυπώθηκαν και στις ατομικές δημιουργίες τους: μαθητές της Γ’ τάξης φιλοτέχνησαν γερανούς , γράφοντας τα δικά τους μοναδικά μηνύματα για την ειρήνη (για αντιπροσωπευτικά παραδείγματα βλ. Π.Δ., διαφ. 16 έως 34), ενώ μαθητές της Ε’ τάξης συνέταξαν τα δικά τους ποιήματα για την παγκόσμια ειρήνη και συναδέλφωση των λαών (για χαρακτηριστικά παραδείγματα βλ. Π.Δ., διαφ. 35 έως 45).

Στο τελευταίο στάδιο του σεναρίου διδασκαλίας, οι μαθητές της Γ’ τάξης έφτιαξαν ομαδικές αφίσες με θέμα την ειρήνη στον κόσμο και την προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων των παιδιών (βλ. Π.Δ., διαφ.46). Τέλος, οι μαθητές και των τριών τμημάτων είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους από την υλοποίηση της συγκεκριμένης διατμηματικής δράσης.

Η δράση διήρκεσε συνολικά μία εβδομάδα και αποτέλεσε συνέχεια της ευρύτερης συμμετοχής μας στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης «Πλανήτης 2030» της Actionaid, της οποίας κεντρικό θέμα ήταν η κατανόηση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για την υλοποίησή της αξιοποιήθηκαν συνολικά 5 διδακτικές ώρες από το μάθημα της Γλώσσας.

 

[1] Παρουσίαση διαφανειών: στο εξής «Π.Δ».

[2] Διαφάνεια: στο εξής «διαφ».

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα