menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ψηφοφορία εκπαιδευτικής κοινότητας


Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο

To QualityNet Foundation δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που καταθέτετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τον έλεγχο της εγκυρότητας της διαδικασίας και ότι δεν θα δοθούν σε τρίτους.

Πρωτοβουλίες από Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Ας ακούσουμε τα ζώα….

Τα παιδιά έχοντας ενημερωθεί  μέσα από το πρόγραμμα <<Άνθρωπος και Ζώα.Φίλος ή απειλή γι’αυτά;>> για τους κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα ζώα και προβληματισμένα από την ανθρώπινη συμπεριφορά, αποφάσισαν να φτιάξουν μια αφίσα.Κόψαμε  και κολλήσαμε εικόνες ζώων και έγραψαν τα δικά τους  μηνύματα.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

«Δημιουργικές Δράσεις για το περιβάλλον μας»

Σκοπός του σχεδίου δράσης αποτελεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών της σχολικής μας μονάδας για το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών.  Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν  δεξιότητές ,  να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν , να ανταλλάξουν απόψεις , να συνεργαστούν, να αποκτήσουν νέα γνώση, να κάνουν έρευνες και πειράματα , να δημιουργήσουν, να πάρουν αποφάσεις και να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την αλληλεπίδραση που έχουν σε αυτό οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Εντάχθηκε στον προγραμματισμό του Α και του Γ τριμήνου του σχολικού έτους και συνδυάστηκε με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις του νηπιαγωγείου μας και με αυτές που αναπτύξαμε κατά περιόδους για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβαλλοντικά. Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν εντός σχολικού ωραρίου, εντός και εκτός της τάξης, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείο με επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα μέσα στα τρίμηνα του σχολικού έτους.

Καθαρισμός περιοχών του τόπου μας, ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω του προβληματισμού, της ενεργής και βιωματικής μάθησης, της επίλυσης προβλημάτων, της έρευνας, της δράσης, του εθελοντισμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των άλλων σχολικών βαθμίδων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του νηπιαγωγείου, συνεργασία με διάφορους φορείς , συμμετοχή σε εκστρατείες και μαθητικούς διαγωνισμούς.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

«Το τέρας της κλιματικής αλλαγής»

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για την κλιματική αλλαγή και την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στις αρνητικές συνέπειες που έχουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον , τα παιδιά δημιούργησαν μία αφίσα με υλικά όπως η πλαστική σακούλα και τα πλαστικά καπάκια . Αποτύπωσαν την κλιματική αλλαγή ως ένα «τέρας» που απειλεί την Γη μας και επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως ξηρασία,  λιώσιμο των πάγων, διάσπαση της τροφικής αλυσίδας. Η απειλή για εξαφάνιση του πλανήτη μας και η  μόλυνση της ατμόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα  λόγω απορριμμάτων  όπως είναι τα πλαστικά σκουπίδια,   αποτυπώνονται στα μηνύματα της αφίσας των μαθητών.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

«Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας»

Σκοπος η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και αξιών για την διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος διήρκησε τρεις  εβδομάδες και ολοκληρώθηκε υλοποιώντας την  εθελοντική σχολική δράση «Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας» μέσα στα πλαίσια  του ωρολογίου προγράμματος και εντός του σχολικού ωραρίου. Επαναλήφθηκε παρόμοια δράση εθελοντικού καθαρισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς στις αρχές του Οκτωβρίου οργανώνοντας και υλοποιώντας  εκστρατεία καθαρισμού της παραλίας της τοπικής κοινότητας των Λιαπάδων  η οποία εντάχθηκε και στα πλαίσια της HELMEPA «Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών!»

Η σχολική δράση υλοποιήθηκε εκτός σχολικής μονάδας και περιελάμβανε την γειτονιά του νηπιαγωγείου μας, την πλατεία και το πάρκο –παιδική χαρά του χωριού μας.

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου μαθήματος για δημιουργικές δράσεις για το περιβάλλον μας, υλοποιήθηκε και η εθελοντική δράση για τον καθαρισμό της γειτονιάς του νηπιαγωγείου μας. Καθορίσαμε τον  τόπο,  δηλώσαμε τον καθαρισμό μας στη HELMEPA, επικοινωνήσαμε  με τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, επιλέξαμε τις περιοχές που θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, και ενημερώσαμε  την τοπική κοινωνία και φορείς  που θα θέλανε να συμμετάσχουν. Προμηθευτήκαμε σακούλες σκουπιδιών και σακούλες για τα ανακυκλώσιμα υλικά, γάντια μιας χρήσης, φωτογραφική μηχανή, νερό και αναψυκτικά, κουτί Πρώτων Βοηθειών. Κατασκευάσαμε τους δικούς μας κάδους ανακύκλωσης που θα τοποθετούσαμε σε όλη την περιοχή και διαδρομή του καθαρισμού, δημιουργήσαμε πρόσκληση, αφίσα, κονκάρδες-καρτελάκια που θα φορούσαμε ως ομάδα εθελοντισμού, πάνινες τσάντες ανακύκλωσης για μελλοντική χρήση μοιράσαμε έντυπο ενημερωτικό υλικό για την δράση μας.  

Καθορίσαμε τις ομάδες δράσης και τους υπεύθυνους συντονισμού, υλοποιήσαμε την δράση μας, συνεργαστήκαμε με τον τοπικό δήμο  και διαχύσαμε τις καλές πρακτικές στις άλλες σχολικές βαθμίδες και στην τοπική κοινωνία.

Για την υλοποίηση της δράσης συνεργαστήκαμε με φορείς της  τοπικής κοινότητας και το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  και την  Εθελοντική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος HELMEPA.

Καθαρισμός περιοχών του τόπου μας, ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα μέσω του προβληματισμού, της ενεργής και βιωματικής μάθησης, της επίλυσης προβλημάτων, της έρευνας, της δράσης, του εθελοντισμού, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των άλλων σχολικών βαθμίδων, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός του νηπιαγωγείου, συνεργασία με διάφορους φορείς , συμμετοχή σε εκστρατείες και μαθητικούς διαγωνισμούς.

Δημιουργία αφίσας , δημιουργία πρόσκλησης , αποστολή  ενημερωτικών  εγγράφων και  e-mail προς όλους του συμμετέχοντες, τους κατοίκους, τις αρχές  της τοπικής κοινότητας  , τα σχολεία, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων .

 

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Άνθρωπος και Ζώα.Φίλος ή απειλή γι’αυτά;

Τα υποθέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν:     1.Είδη ζώων με κριτήριο τον τόπο διαβίωσής τους (στεριά,αέρας,νερό),συνθήκες διαβίωσης,ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ζώων και κίνδυνοι.                                                                              2.Ζώα που εξαφανίστηκαν ή κινδυνεύουν να εξαφανιστούν,συνέπειες για το οικοσύστημα-τροφική αλυσίδα,ο ρόλος του ανθρώπου σ’αυτό.                    3.Ζώα και προκαταλήψεις (καλά-κακά ζώα).  4.Αλληλεπίδραση ανθρώπων-ζώων,ανθρώπινη συμπεριφορά- συμπεριφορά ζώων (ζώα συντροφιάς, φύλακες,οδηγοί,διασώστες κλπ    VS  ανθρώπινη εγκατάλειψη-αδέσποτα,εκμετάλλευση-κακοποίηση, φυλακισμένα ζώα σε τσίρκο και πάρκα.               5.Δικαιώματα ζώων-Εθελοντισμός -Φιλοζωικές                                   Για την ανάπτυξη των υποθεμάτων  χρησιμοποιήθηκαν videos  από το youtube,εικόνες από το internet, παραμύθια,βιβλία για ζώα από την σχολική βιβλιο-θήκη,τραγούδια,εικονόλεξα, ποιήματα,παροιμίες  και αινίγματα με ζώα.Έγιναν κατασκευές ζώων,τόμπολες, δραματοποιήσεις και  επιδαπέδια  παιχνίδια που βοήθησαν τα παιδιά να αφομοιώσουν νέες  πληροφορίες  παίζοντας  (ένα από αυτά θα σας αποσταλεί).Στα πλαίσια του προγράμματος δεχθήκαμε στο σχολείο μας μέλη μιας φιλοζωικής εταιρείας,τα οποία  έθιξαν το πρόβλημα των αδέσποτων και τη σημασία του εθελοντισμού. Ακόμη επισκεφθήκαμε φάρμα με άλογα όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα, αφενός να δουν τα ζώα σε διάφορες στιγμές,να τρώνε,να παίζουν,να κουράζονται κλπ, αφετέρου  να κάνουν ιππασία.Το πρόγραμμα έκλεισε μ’ένα <<διαδραστικό>> παραμύθι,στο οποίο η                                                                υπεύθυνη εκπαιδευτικός  χρησιμοποίησε όλες τις έν-νοιες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμ-ματος και τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να τις ξανα-θυμηθούν,συμπληρώνοντας κάποια  ‘’κενά σημεία ‘’ του παραμυθιού.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

Ας καθαρίσουμε τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου μαθήματος για δημιουργικές δράσεις για το περιβάλλον μας, υλοποιήθηκε και η εθελοντική δράση για τον καθαρισμό της γειτονιάς του νηπιαγωγείου μας. Καθορίσαμε τον  τόπο,  δηλώσαμε τον καθαρισμό μας στη HELMEPA, επικοινωνήσαμε  με τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, επιλέξαμε τις περιοχές που θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός, και ενημερώσαμε  την τοπική κοινωνία και φορείς  που θα θέλανε να συμμετάσχουν. Προμηθευτήκαμε σακούλες σκουπιδιών και σακούλες για τα ανακυκλώσιμα υλικά, γάντια μιας χρήσης, φωτογραφική μηχανή, νερό και αναψυκτικά, κουτί Πρώτων Βοηθειών. Κατασκευάσαμε τους δικούς μας κάδους ανακύκλωσης που θα τοποθετούσαμε σε όλη την περιοχή και διαδρομή του καθαρισμού, δημιουργήσαμε πρόσκληση, αφίσα, κονκάρδες-καρτελάκια που θα φορούσαμε ως ομάδα εθελοντισμού, πάνινες τσάντες ανακύκλωσης για μελλοντική χρήση μοιράσαμε έντυπο ενημερωτικό υλικό για την δράση μας.  

Καθορίσαμε τις ομάδες δράσης και τους υπεύθυνους συντονισμού, υλοποιήσαμε την δράση μας, συνεργαστήκαμε με τον τοπικό δήμο  και διαχύσαμε τις καλές πρακτικές στις άλλες σχολικές βαθμίδες και στην τοπική κοινωνία.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων Κέρκυρας

«Το παζλ της κλιματικής αλλαγής»

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και το σχέδιο δράσης μας για την συγκομιδή απορριμμάτων  από τη γειτονιά μας , έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα, γνώση και επίλυση του προβλήματος. Μέσα στα πλαίσια δράσης για το κλίμα, οι μαθητές αποτύπωσαν με την ζωγραφική τις σκέψεις τους για τα αίτια της κλιματικής αλλαγής , τις αρνητικές συνέπειες προς το περιβάλλον και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε τα κομμάτια του παζλ , τα κόψαμε, τα απαριθμήσαμε και τα πλαστικοποιήσαμε. Κατασκευάσαμε το κουτί που θα τοποθετούσαμε το επιτραπέζιο παιχνίδι  και γράψαμε πληροφορίες και οδηγίες για την σωστή  χρήση του.

Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 68.98.593
ή email info@biomatiko.gr, κα Ιουστίνα Γούλα