ΠΑΕΓΑΕ A.E.

Η ΠΑΕΓΑΕ (1907) είναι 100% θυγατρική της ETE διαθέτοντας 120.000 τμ2 στεγασμένων και 600.000 τμ2 υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων.
Δραστηριότητες: Υπηρεσίες Logistics για Εμπορεύματα, Αρχειακό υλικό και Οχήματα, ‘Εκδοση “Τίτλων” Αποθήκευσης για δυνατότητα χρηματοδότησης με ενέχυρο εμπορεύματα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.paegae.grΨηφοφορία

Δείτε τις πρακτικές του οργανισμού και ψηφίστε: